FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.05.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
10 716 600 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 079 900 Kč
4
Přijaté transfery
194 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
6 463 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 077 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 711 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
254 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
60 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 463 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 077 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 711 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
254 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
60 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč