FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
10 195 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 573 500 Kč
4
Přijaté transfery
314 700 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
6 798 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 576 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 062 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 990 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
252 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 798 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 576 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 062 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 990 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
252 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč