FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
7 566 300 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 531 400 Kč
4
Přijaté transfery
292 200 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
4 379 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 631 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 422 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
216 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
115 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 379 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 631 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 422 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
216 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
115 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč