FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
7 047 300 Kč
4
Přijaté transfery
6 136 100 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 772 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
261 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 698 900 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 127 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 272 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
287 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
113 400 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 698 900 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 127 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 272 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
287 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
113 400 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč