FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
99 409 600 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
88 536 525 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
89 %
VÝDAJE ROZPOČET
111 324 700 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
91 885 836 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
83 %
SALDO ROZPOČET
-11 915 100 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-3 349 311 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU