iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č.256/2013 Sb.

Značka: 20/2020 Zveřejněno od: 25.3.2020 10:32:59 Zveřejnit do: 1.1.2024 10:18:16 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 75 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 25.3.2020
Vyvěšeno do: 1.1.2024

Úřední deska – Obec

Vyvěšeno od: 25.3.2020
Má být vyvěšeno do: 1.1.2024

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 25.3.2020 10:32:59
Do: 1.1.2024 10:18:16

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.