iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí k 1.8. 2019

Značka: 38/2019 Zveřejněno od: 20.9.2019 13:11:40 Zveřejnit do: 1.1.2023 Typ: Oznámení Původce: Obec Řícmanice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 76 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Řícmanice

Vyvěšeno od: 20.9.2019
Má být vyvěšeno do: 1.1.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 20.9.2019 13:11:40
Do: 1.1.2023

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.