iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy-změna a doplnění č.j. 189182019-MZE-16212 z 3.4.2019

Značka: 36/2019 Zveřejněno od: 20.9.2019 12:44:50 Zveřejnit do: 1.1.2023 12:40:47 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Obec Řícmanice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 219 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Řícmanice

Vyvěšeno od: 20.9.2019
Má být vyvěšeno do: 1.1.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 20.9.2019 12:44:50
Do: 1.1.2023 12:40:47

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.