iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212

Značka: 18/2019 Zveřejněno od: 14.5.2019 12:06:09 Zveřejnit do: 31.12.2022 11:48:47 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Obec Řícmanice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Řícmanice

Vyvěšeno od: 14.5.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 14.5.2019 12:06:09
Do: 31.12.2022 11:48:47

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.