iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Stav k 15. 11. 2019 05:31:31

Nalezeno 11 záznamů.Poslední změna: 11.11.2019 17:04:30

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 18/2019 Doruč. veř. vyhl. Obec 14.5.2019 31.12.2022 14.5.2019 2 dokumenty
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb. 25/2015 Oznámení Obec 17.9.2015 31.12.2023 17.9.2015 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- zákaz odběru povrchových vod 34/2018 Veřejná vyhláška Opa Městský úřad Šlapani 25.7.2018   25.7.2018 dokument PDF (400 kB)
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy-změna a doplnění č.j. 189182019-MZE-16212 z 3.4.2019 36/2019 Doruč. veř. vyhl. Obec 20.9.2019 1.1.2023 20.9.2019 dokument PDF (219 kB)
Rozpočtové opatření č.3 37/2019 rozpočtové opatření Obec 20.9.2019 1.5.2020 20.9.2019 dokument PDF (28 kB)
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí k 1.8. 2019 38/2019 Oznámení Obec 20.9.2019 1.1.2023 20.9.2019 dokument PDF (76 kB)
Rozpočtové opatření č.4/2019 42/2019 rozpočtové opatření Obec 11.10.2019   11.10.2019 dokument PDF (43 kB)
Rozpočtové opatření č.5/2019 43/2019 rozpočtové opatření Obec 11.10.2019   11.10.2019 dokument PDF (37 kB)
Zápis č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23.10.2019 50/2019 Zápisy Zastupitelstva Obec 1.11.2019 15.11.2019 1.11.2019 dokument PDF (258 kB)
DSO Šlapanicko - Pozvánka na VH, Návrh rozpočtu na r. 2020, Návrh střednědobého výhledu na rok 2021-2024 51/2019 Oznámení Obec 8.11.2019 26.11.2019 8.11.2019 3 dokumenty
Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 1A územního plánu Řícmanice 52/2019 Doruč. veř. vyhl. Obec 11.11.2019 27.12.2019 11.11.2019 dokument PDF (68 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.